FORREGION skal bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet, og det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. FORREGION er forankret i Forskningsrådets vedtekter.

Les mer på forskningsradet.no

Pilar 1 - Mobilisering

Pilar 2 - Kapasitetsløft